Bespreking door Chris Bergman

Schrijver – kunstcriticus Chris Bergman schreef over Joost in 1987: ‘Vanaf het begin was ik geboeid door persoon én werk. Debatteren met hem was altijd een genoegen: hij had een brede visie, en was eigenwijs genoeg om nooit saai te zijn. Gesprekken gingen zelden alleen over zijn werk. Meestal ging het over veel méér, al was in alles het werk aanleiding, illustratie en decor tegelijkertijd.’

Klik op de tekst rechts voor de hele pdf: Voorwoord Chris Bergman catalogus Tegenbosch